חשש גדול לעתיד של בתי העלמין באלג’יריה

חשש גדול לעתיד של בתי העלמין באלג’יריה

דבר נפל לאחרונה בישראל : יכול להיות שכמעט 40 בתי עלמין עתיקים של אלג’יריה יהרסו, על מנת ל »רכז » את שארית הגופות לקבר אחים גדול באחת העיירות הגדולות של המדינה.

האחראית על זה היה כל השנים, מאז שאלג’יריה היגעה לעצמאות בשנת 1962, ממשלת צרפת, שנשארה השומרת של בתי עלמין של יוצאי אירופה במדינה זו, הנוצרים והיהודים.

היו סכך הכל 59 בתי עלמין יהודים שנשארו שם, וכמה חלקות בבתי עלמין עירוניים. ספרו 50.000 מצבות יהודיות.

הבעיה היא שיש שם בתי עלמין כפריים, המונים כ- 7 עד 10 קברים. קשה לשמור עליהם – ככה טוענים השלטונות הצרפתיים. והציעו לרכז את בתי העלמין האלו.

מעניין הוא, אגב, שבמדינה השכנה, מרוקו, המלך שלם לפני שנה על חשבונו שימור כללי של כל בתי העלמין היהודים… ראו מה בין בני…

:על כל פנים, ההצעה הצרפתית בלתי מקובלת על הדעת. וזה, מכמה סיבות

  • כשהיהודים יצאו מאלג’יריה, הם מנו 150.000 איש. הם חיו במדינה 2.000 שנה. לפי זה, איך יכול להיות שנשארו רק 50.000 קברים יהודים ? ברור הוא כי ברוב המקרים המצבות נעלמו, אבל לא הגופות ! אם כן, גם כשמונים בין 7 ל- 10 קברים בבית קברות, זה אלו החדשים אשר עדיין יש מצבה על גביהם. אבל ברור ללא שום צל של ספק כי יש הרבה יותר קברים במקום, ואם נסתפק בהעברת הגופות האלו, נגרום כי העבודות שייעשו במקום לאחר מכן ייגרמו ששאר הגופות יהרסו בזמן העבודות, ר »ל.
  • גם : אין היתר לפנות גופות, אלא כדי להציל אותם או כדי להביא אותם לארץ ישראל. אבל כדי להציל ממון של השלטון הצרפתי…
  • ועוד : אם נתיר פה העברת גופות, הרי מחר יבקשו גם תוניסיה (לא מרוקו כאמור), פולין ורומניה את אותו דבר, וכבר לא נוכל להגיד שאין זה מקובל עלינו – כי יהיה תקדים אלג’יריה.
  • וגם : יש כבר דיבורים באורן על רצון המקומיים לסלק את בית הקברות היהודי ששוכן במרכז העיר. אם נסכים על הכפריים, זה ייגרום גם שבעיירות ידרשו זאת.

לכן ברור הוא שחובתנו הפשוטה היא לדרוש לשמר את בתי העלמין היהודים במקומם, ועל צרפת להמשיך לעמוד עת התחייבויותיה.

אפשר – וצריך – לחתום על מכתב מחאה בנידון. זה דבר שכל אחד יכול לעשות. יש עוד פעילויות אחרות, ועוד חזון למועד לדבר עליהם.

בשולי הדברים, נוסיף כי יש אפשרות ליוצאי ירך ישירים של נפטרים הקבורים במקומות המדוברים (ראה רשימה) לקבל רשות להוציא את קרוביהם ולהביא אותם לחוץ לאלג’יריה. אבל צריך לטפל בזה בדחיפות, כי יש רק עוד 5 חדשים כדי לקבל רשות לזה, ורשימת המסמכים שהם דורשים ארוכה ומיגעת. מי שנכנס לזה צריך גם לדעת שבצרפת עצמה המצב הרי לא יותר טוב : אין שם קבורה עולמית ברוב בתי עלמין של מרכז צרפת. אם כן, צריך לחשוב על קבורה בארץ – אבל בלי להודיע על כך בהתחלה.